pl
 • LT
 • EN
 • RU
 • DE
 • SE
 • PL
 • FI

Środowisko

Środowisko

UAB Lietpak stale ulepsza jakość produktów i poszukuje sposobów na zredukowanie oddziaływania na środowisko poprzez modernizację sprzętu oraz wdrażanie zaawansowanych technologii.

Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialność za środowisko naturalne. Jednak w dzisiejszych czasach producenci i konsumenci nie potrafią sobie wyobrazić świata bez opakowań. Opakowania chronią produkty żywnościowe podczas transportu, a jeśli są prawidłowo zapakowane z wykorzystaniem odpowiedniego materiału, produkty te dłużej zachowują dobrą jakość. Opakowania pomagają w przechowywaniu żywności i innych produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne.

Staramy się aby nasze produkty oraz proces ich wytwarzania były przyjazne środowisku. Z własnej inicjatywy wybieramy rozwiązania, które zapewniają redukcję oddziaływania na naszą planetę. Wszyscy nasi pracownicy są zaangażowani w działania zmierzające do spełnienia wysokich standardów związanych z ochroną środowiska. Działania te sprawią, że świat będzie czystszy i piękniejszy.

Co dokładnie robimy?
 • wdrożyliśmy system zarządzania środowiskiem ISO 14001;
 • stosujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne, które chronią środowisko przed skażeniem w procesie produkcyjnym lub w razie wypadków;
 • oszczędzamy energię elektryczną i inne zasoby, wybieramy mniej szkodliwe dla środowiska substancje i materiały;
 • mając na celu zminimalizowanie zużycia paliwa planujemy i organizujemy użytkowanie pojazdów zapewniając ich serwis;
 • stosujemy technologię utleniania termicznego w celu odzyskiwania energii cieplnej, co eliminuje emisję lotnych związków organicznych do atmosfery;
 • wdrażamy innowacje związane z segregacją odpadów, ich przetwarzanie i recyklingiem.